fbpx
Cuprins Articol
  Add a header to begin generating the table of contents

  O analiză SWOT se referă la strategia de marketing utilizată pentru a evalua poziția unei afaceri în cadrul nișei în care activează. 

  SWOT (strengths, weaknesses, opportunities și threats) sau puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări examinează factorii interni și externi și potențialul unei companii în vederea dezvoltării unui plan strategic pentru îndeplinirea unor țelurilor stabilite de către aceasta.

  Identificarea punctelor tari și slabe, a oportunităților și a amenințărilor este bazată pe o cercetare amănunțită și stimulează crearea unor perspective noi și idei inovatoare.

  Cum realizăm o analiză SWOT?

  Punctele Tari

  Punctele Tari ale unei companii o diferențiază de competiție și reprezintă aspectele la care acea organizație excelează. Exemple de puncte tari ar fi un brand bine definit, o bază loială de clienți, tehnologie unică, inovație etc.

  Punctele Slabe

  Punctele slabe împiedică o organizație să funcționeze la nivelul său optim. Sunt aspecte pe care afacerea trebuie să le îmbunătățească pentru a rămâne relevantă: niveluri ridicate de datorii, un lanț de aprovizionare inadecvat sau lipsa de capital.

  Oportunități

  Oportunitățile se referă la factorii externi favorabili care ar putea oferi unei companii un avantaj competitiv. De exemplu, dacă o țară reduce tarifele, un producător de mașini își poate exporta mașinile pe o piață nouă, crescând vânzările.

  Amenințări

  Amenințările se referă la factorii care au potențialul de a dăuna afacerii tale. De exemplu, seceta reprezintă o amenințare pentru o companie producătoare de grâu, deoarece poate distruge sau reduce randamentul recoltei. Alte amenințări frecvente includ lucruri precum creșterea costurilor pentru materia primă sau creșterea concurenței în industria ta.

  Tabel SWOT

  Puncte Tari
  1. Care este avantajul nostru competitiv?
  2. Ce resurse avem?
  3. Ce produse funcționează bine?
  Puncte Slabe
  1. Ce aspecte putem îmbunătăți?
  2. Ce produse sunt slab performante?
  3. Unde ne lipsesc resursele?
  Amenințări
  1. Ce noi reglementări amenință operațiunile?
  2. Ce fac mai decât noi concurenții noștri?
  3. Ce tendințe de pe piață amenință afacerea?
  Oportunități
  1. Ce tehnologie putem folosi pentru a îmbunătăți operațiunile?
  2. Ne putem extinde operațiunile de bază?
  3. Ce segmente noi de piață putem explora?

  La ce ne ajută?

  Pe plan intern


  Ceea ce se întâmplă în cadrul companiei servește ca o sursă excelentă de informații pentru categoriile punctelor tari și punctelor slabe ale analizei SWOT. Exemple de factori interni includ resursele financiare și umane, activele corporale și necorporale (denumirea mărcii) și eficiența operațională.

  Întrebările potențiale pentru a enumera factorii interni sunt:

  (Puncte Tari) Ce facem bine?
  (Puncte Tari) Care este cel mai puternic atu al nostru?
  (Puncte Slabe) Care sunt detractorii noștri?
  (Puncte Slabe) Care sunt cele mai performante produse?


  Pe plan extern


  Influențele externe, cum ar fi politicile monetare, schimbările pieței și accesul la furnizori, sunt categorii din care ne putem inspira pentru a crea o listă de oportunități și puncte slabe.

  Întrebările potențiale pentru a enumera factorii externi sunt:

  (Oportunitate) Ce tendințe sunt evidente pe piață?
  (Oportunitate) Ce date demografice nu vizăm?
  (Amenințare) Câți concurenți există și care este cota lor de piață?
  (Amenințare) Există noi reglementări care ar putea dăuna operațiunilor sau produselor noastre?

  Concluzie

  O companie poate utiliza o analiză SWOT pentru sesiuni generale de strategie de afaceri sau pentru un anumit segment, cum ar fi marketing, producție sau vânzări.

  Deși este un instrument util de planificare, SWOT are limitările sale. Face parte dintr-o multitudine de tehnici de planificare a afacerii și nu ar trebui folosită singură ci împreună cu alte metode de planificare pentru a realiza o analiză profundă și o strategie complexă de marketing.