fbpx

Termeni și Condiții

Acest Acord de licență pentru software (acest „Acord”) este între dumneavoastră (fie o persoană fizică, fie o entitate, denumită în continuare „dvs.” sau „al dumneavoastră”) și Fireweb SRL,(„Fireweb”, „noi”, „nostru” sau „noi”) pentru soluțiile software dezvoltate de Fireweb care fac obiectul acestui Acord, care poate fi actualizat sau înlocuit cu îmbunătățiri ale caracteristicilor, actualizări de software sau versiuni de întreținere („Software-ul”) și orice servicii care pot fi furnizate de fireweb în temeiul prezentului Acord („Servicii”). Nu utilizați Software-ul până când nu citiți cu atenție următorul Acord.

Prin comandarea, descărcarea, instalarea, accesarea, utilizarea sau intrarea în orice interacțiune cu Software-ul dezvoltate de Fireweb (sau prin autorizarea oricărei alte persoane să facă acest lucru) indicați că sunteți capabil să încheiați un acord legal obligatoriu, că ați citit și înțeles acest Acord și că acceptați termenii și condițiile acestuia. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile acestui Acord, nu comandați, instalați, accesați, descărcați, utilizați sau interacționați cu Software-ul.

1. Restricții privind utilizarea soluțiilor software-ul

Nu aveți dreptul să oferiți copii unei alte persoane sau să duplicați Software-ul prin orice alte mijloace, inclusiv prin transmiterea sa pe cale electronică. Puteți face o copie a Software-ului într-o formă care poate fi citită de mașină exclusiv în scopuri de backup, cu condiția ca copia de rezervă să includă toate notificările privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate conținute în original. Nu aveți dreptul să închiriați, să sublicențiați, să atribuiți, să închiriați, să împrumutați, să vindeți pentru profit, să distribuiți, să publicați sau să publicați în orice rețea Software-ul sau materialele conexe sau să creați soluții derivate bazate pe Software sau pe orice parte a acestuia.

Nu aveți dreptul să utilizați Software-ul pentru a vă angaja sau a permite altora să se angajeze în orice activitate ilegală în care Software-ul este accesat și utilizat. Nu puteți utiliza Software-ul pentru a vă angaja în vreo activitate care va încălca drepturile terților, inclusiv, fără limitare, prin utilizarea, afișarea publică, performanța publică, reproducerea, distribuția sau modificarea comunicărilor sau materialelor care încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale. , drepturi de publicitate, drepturi de confidențialitate, alte drepturi de proprietate sau drepturi împotriva defăimării unor terți.

2. Drepturi de proprietate asupra soluțiilor software

Software-ul este licențiat de către Fireweb pentru utilizare numai în conformitate cu termenii și condițiile Licenței acordate. Fireweb își rezervă toate drepturile care nu au fost acordate prin acest Acord. Software-ul în întregime este protejat de legile privind drepturile de autor din Romania și internaționale și de prevederile tratatelorde proprietate intelectuală. Fireweb deține și păstrează toate drepturile, titlurile și interesul asupra Software-ului, inclusiv toate drepturile de autor, brevetele, drepturile de secret comercial, mărcile comerciale, mărcile de servicii și alte drepturi de proprietate intelectuală din acesta.

În cazul unor dezvoltarile software personalizate la solicitarea expresă a unor clienți, acestea se bazează pe cod necriptat și sunt deținute în întregime de client și compania lor. Excepții fac închirierea, sublicențarea, cesiunea, leasingul, împrumutul, revânzarea pentru profit, distribuirea, publicarea sau drepturile de conectare în rețea. Aceste activități descrise anterior sunt acceptate doar cu acordul scris al Fireweb.

Posesia, instalarea sau utilizarea Soluțiilor Software oferite de Fireweb de către dumneavoastră nu vă transferă niciun titlu asupra proprietății intelectuale a Software-ului și nu veți dobândi niciun drept asupra Soluțiilor Software cu excepția celor prevăzute în mod expres în acest Acord. Toate copiile Soluțiilor Software realizate în conformitate cu prezentul Acord trebuie să conțină aceleași notificări de proprietate care apar pe și în Soluțiile Software, inclusiv toate notificările privind drepturile de autor ale Soluțiilor încorporate în orice șablon de design care trebuie să rămână nemodificate față de original și vizibile în orice moment. Nu sunt permise închirierea, sub-licențiarea, atribuirea, leasingul, împrumutul, revânzarea pentru profit, distribuirea, publicarea, drepturile de conectare în rețea, decodarea, decriptarea. Fiecare încercare a acestora trebuie să fie doar cu acordul scris al Fireweb.

3. Rezilierea

Cu excepția cazului în care încercați să închiriați, să sublicențați, să atribuiți, să închiriați, să împrumutați, să revândeți pentru profit, să distribuiți, să publicați Soluțiile Software oferite de Fireweb, aveți toate drepturile pentru Software. Închirierea, sublicențarea, atribuirea, leasingul, împrumutul, revânzarea pentru profit, distribuirea, publicarea sau oferirea Dezvoltărilor software personalizate sunt ilegale.

Licența pentru Produse este valabilă până la reziliere. Puteți rezilia Licența în orice moment dezinstalând Software-ul și distrugând toate copiile Software-ului de pe orice suport. Acest Acord poate fi reziliat de Fireweb imediat și fără notificare în cazul în care nu respectați vreun termen sau condiție a Licenței sau a acestui Acord. În cazul rezilierii, trebuie să încetați imediat utilizarea Software-ului și să distrugeți toate copiile complete și parțiale ale Software-ului.

4. Limitarea responsabilității și garanții

Acceptați software-ul „ca atare” și nu oferim nici o garanție cu privire la utilizarea, performanța sau în alt mod. Soluțiile furnizate de Fireweb sunt utilizate pe riscul utilizatorului, Fireweb fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea soluțiilor sau ca urmare a utilizării informațiilor acesteia.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, declinăm orice alte declarații, garanții și condiții, exprese sau implicite, statutare sau de altă natură, inclusiv (inclusiv neglijență), răspunderea pentru produse software sau de altă natură. Fireweb și reprezentanții săi nu vor fi ținuți responsabili față de dumneavoastră sau față de terți pentru prejudiciile indirecte, viitoare sau speciale, exemplare sau punitive (de exemplu, daunele cominatorii și amenzile civile) sau incidentale, inclusiv pentru profitul nerealizat, rezultat din folosirea de către dumneavoastră a soluțiilor furnizate, chiar dacă Fireweb a fost înștiințat despre posibilitatea producerii unor astfel de prejudicii. Limitările daunelor stabilite aici sunt elemente fundamentale ale acordului dintre Fireweb și dumneavoastră; Fireweb nu vă poate furniza software-ul fără astfel de limitări.

6. Taxe și plăți

Achiziționând produsele noastre cu o licență lunară sau anuală, obțineți acces anual la suportul nostru tehnic și la actualizările produsului. În fiecare an următor de reînnoire a licenței, accesul la asistență tehnică și actualizările produsului vor fi plătite în conformitate cu oferta valabilă. Prin achiziționarea produselor noastre cu o licență de tip one time, obțineți acces anual la suportul nostru tehnic și la actualizările produsului. Fiecare an următor de acces la asistență tehnică și la actualizările produsului va fi plătit în conformitate cu oferta valabilă în momentul plății. Ne rezervăm dreptul de a percepe taxe pentru serviciile viitoare, la discreția noastră, precum și de a modifica prețurile produselor și serviciilor noastre în orice moment. Dacă decidem să taxăm pentru anumite servicii, veți primi o notificare prealabilă înainte de a impune taxa. Acceptând acest document la achiziționarea serviciilor și soluțiilor oferite de Fireweb, sunteți de acord să primiți documente PDF Proforma/Facturi la adresa de e-mail furnizată în timpul procesului de înregistrare. Lipsa plății pentru orice Serviciu, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea de software personalizat, va duce la suspendarea tuturor serviciilor corespunzătoare acelei plăți, inclusiv, dar fără a se limita la licențe de produs.

7. Sugestii, feedback și recenzii

În cazul în care decideți să ne oferiți feedback, sugestii și idei despre Software sau recenzii privind soluțiile și serviciile noastre, sunteți de acord că putem folosi feedback-ul pe care îl furnizați în orice mod, inclusiv în modificările viitoare ale Software-ului. Ne acordați o licență perpetuă, la nivel mondial, complet transferabilă, nerevocabilă, fără drepturi de autor pentru a folosi, modifica, crea lucrări derivate din, distribui și afișa orice informații pe care ni le furnizați în feedback. În cazul recenziilor transmise sunteți de acord să le folosim în orice mod, inclusiv pentru promovarea serviciilor și soluțiilor noastre.

8. Livrarea produselor

În urma efectuării comenzii și confirmării plății licenței vă vom furniza accesul la descarcarea produslui fie prin email sau direct din contul de client.

Dacă opțiunea de descărcare se face direct în contul de client, atunci descărcarea produsului reprezintă livrarea soluției către dumneavostră. Dacă livrarea linkului de descărcare se face prin intermediul emailului, primirea emailului cu linkul de descărcare constituie finalizarea livrării soluției către dumnevoastră.

În cazul în care nu reușiți să descărcați articolele pe care le achiziționați sau nu primiți un e-mail de la noi cu instrucțiuni pentru a finaliza descărcarea, trebuie să ne contactați în termen de 5 zile de la data comenzii produsului. Dacă nu ne contactați în termen de 5 zile de la data comenzii produsului dvs., articolul (articolele) pe care l-ați achiziționat va fi considerat primit, descărcat și livrat.

În cazul serviciilor de dezvoltare software personalizată, serviciile vă vor fi prestate în conformitate cu termenii aplicabili serviciilor pe care le-ați achiziționat. Natura serviciilor pe care le-ați achiziționat și data achiziției dvs. pot avea un impact asupra momentului de realizare a serviciilor. Serviciile vor fi considerate a fi livrate cu succes la îndeplinirea serviciilor.

9. Politica de rambursare

Prin comandarea, descărcarea, instalarea, accesarea, utilizarea sau intrarea în orice interacțiune cu Software-ul (sau prin autorizarea oricărei alte persoane să facă acest lucru) indicați că știți și că acceptați politica noastră de rambursare.